آزمون کارشناس رسمی قوه قضاییه (ماده ۱۸۷)

آمادگی آزمون کارشناس رسمی قوه قضاییه

ثبت نام دوره حضوری و غیرحضوری آمادگی آزمون کارشناس رسمی قوه قضاییه (ماده ۱۸۷) شامل پوشش کامل سرفصل های آزمون، درسنامه کامل ، حل سوالات ده سال اخیر بهمراه سوالات تالیفی محتمل

آزمون کارشناس رسمی نظام مهندسی (ماده ۲۷)

آزمون کارشناس رسمی نظام مهندسی (ماده ۲۷)

دوره های آموزشی حضوری ، غیرحضوری آزمون کارشناس رسمی نظام مهندسی (ماده ۲۷)، شامل پوشش کامل سرفصل های آزمون، درسنامه کامل ، حل سوالات ده سال اخیر بهمراه سوالات تالیفی محتمل

آزمون کارشناس رسمی دادگستری

آمادگی آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

دوره های حضوری و غیرحضوری آمادگی آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری با پوشش کامل سرفصل ، شرح درس کامل ، نکات پرتکرار ، حل سوالات ده سال اخیر و طرح سوالات تالیفی محتمل همراه با تکنیک خاص به ذهن سپاری بند های آیین نامه