نمایش دادن همه 9 نتیجه

فیلتر

طراحی سازه های بتنی – آمادگی آزمون محاسبات(آنلاین)

۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان

طراحی سازه های بتن مسلح ویژه آمادگی آزمون محاسبات نظام مهندسی(آنلاین)

دوره  غیر حضوری
مدت دوره : 40 ساعت
پشتیبانی تا قبولی در آزمون

بارگذاری سازه ها(مبحث۶) – آمادگی آزمون محاسبات ( آنلاین)

۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱۷۵,۰۰۰ تومان

بارگذاری سازه ها ویژه آمادگی آزمون محاسبات نظام مهندسی

بارهای مرده و زنده، بار برف و یخ وسیل و باران، بار باد

آیین نامه ۲۸۰۰ – آمادگی آزمون محاسبات(آنلاین)

۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۱۰,۰۰۰ تومان

آیین نامه ۲۸۰۰ و بار زلزله وارد بر سازه ها ویژه آمادگی آزمون محاسبات نظام مهندسی

 

دوره جامع آمادگی آزمون نظارت و اجرا عمران (آنلاین)

۱,۸۵۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۱۳,۰۰۰ تومان

دوره جامع آمادگی آزمون نظارت و اجرا عمران (آنلاین)

 

دوره جامع آمادگی آزمون محاسبات(حضوری)

۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان

دوره جامع آمادگی آزمون محاسبات عمران

شامل:

  • طراحی سازه های فولادی ۴۰ ساعت
  • طراحی سازه های بتنی  ۴۰ ساعت
  • بارگذاری و آیین نامه ۲۸۰۰  ۳۵ ساعت
  • پی سازی  ۱۰ ساعت
  • ساختمان های با مصالح بنایی  ۵ ساعت
  • دو مرحله آزمون تالیفی شبیه سازی
  • رفع اشکال و پشتیبانی

 

دوره جامع آمادگی آزمون نظارت و اجرا معماری (آنلاین)

۱,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۹۲۱,۰۰۰ تومان

دوره جامع آمادگی آزمون نظارت و اجرا عمران (آنلاین)

 

پی و پی سازی – آمادگی آزمون محاسبات

۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴۰,۰۰۰ تومان

پی و پی سازی ویژه آمادگی آزمون محاسبات نظام مهندسی

دوره  غیر حضوری
مدت دوره : 10 ساعت
پشتیبانی تا قبولی در آزمون

طراحی سازه های فولادی – آمادگی آزمون محاسبات (آنلاین)

۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان

طراحی سازه های فولادی ویژه آمادگی آزمون محاسبات نظام مهندسی(آنلاین)

دوره  غیر حضوری
مدت دوره : 40 ساعت
پشتیبانی تا قبولی در آزمون

دوره جامع آمادگی آزمون محاسبات(آنلاین)

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

طراحی سازه های فولادی ویژه آمادگی آزمون محاسبات نظام مهندسی(آنلاین)

دوره  غیر حضوری
مدت دوره : 40 ساعت
پشتیبانی تا قبولی در آزمون